Kültür nedir?

0
122

Kültür bir yaşam biçimidir. Değerleri, inançları, adetleri, dilleri ve gelenekleri içerir. Tarihe, mirasa fikirlerin ve yaratıcılığın nasıl ifade edildiğini gösterir.

Kültür, toplumun özüdür, ayrılmaz bir parçasıdır. Toplum kalkınması, yayılmayla mücadele, kırsal alanları ve şehir merkezlerini yeniden canlandırma, hareketlendirme, yaşam kalitesini ve sosyal sermayenin yararlarını iyileştirme rolünü ele alır.

Tarihi koruma, yaşatma, kültürel turizmi ve sivil katılım yoluyla kültür, ekonomik hareketliliğin, mahalli yerleşimi canlandırmanın ve toplumun gelişiminde ayrılmaz bir rol oynamaktadır. Ekonomik önemin ötesinde, yaşam kalitesini de etkiler. Kültürel faaliyetlere katılım sağlanarak sosyal sermaye, ortak değerler ve önemli toplumsal bağlar güçlendirilmektedir.

kültür
Kültür, toplumun özüdür, ayrılmaz bir parçasıdır.

Etnik ve ekonomik çeşitliliği, sanatı ve kültürü teşvik etmede etkin unsurlar da eleştirileri ve farklı görüşleri ortaya çıkarabilir. Sanat ve kültür merkezi, kültürel hayatı etkileyen politika kararlarını bilgilendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar.

Bu misyonun rehber ilkeleri, hayal gücü, sorgulama ve ifade özgürlüğünün yanı sıra herkesin hayati ve farklı bir kültüre katılma fırsatlarını da içerir. Yeni kişiler ve çevrimiçi ağların hem ortak coğrafyada hem de dünya genelinde çalıştığı yeni yüzyılda hem toplum hem de kültürün tanımlarını değiştirmektedir.

Sanat ve kültür merkezi, toplumların yaşam kalitesini ve ekonomik değerlerini doğrudan etkileyen yerel ve genel düzeylerde kamu politikalarını izler ve takip eder. Merkez aynı zamanda yerel halkın kültürel politika faaliyetlerini aylık düzenledikleri etkinlik programları ile güçlendirmek için çalışmaktadır. İnsanlar birçok erişim yoluyla kültüre ulaşabilirler. Müzelere, kütüphanelere, belediyelerin kültür merkezlerine, canlı performanslara giderek, eğitim değişimi yoluyla (Erasmus), basılı kitap, dergi, radyo, televizyon ve sinema aracılığıyla, dünya çapında kullanılan internet ve internete bağlı mail adresleriyle vs.

Dağıtım sistemi ne olursa olsun, kültürel altyapıya erişimi güçlendiren politikalar, vatandaşların üretici ve girişimsel potansiyeli için kritik öneme sahiptir.

Kültürel sektörün canlılığı açısından çok önemli bir yer tutan, coğrafya, ekonomi, okur yazarlık seviyesi, engellilik ve altyapı seviyesini belirleyen başlıca etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Demokratik bir toplumda bu kriterlerin iyileştirilmesi adına gerekli adımlar politikacılar tarafından atılmaktadır. Kültür ve sanat merkezleri, kültürel bilgiyi erişilebilir kılan ve insanları, kendileri ve toplulukları için kültürel olarak ilgili sanat ve bilgi oluşturmalarını sağlayan kamu politikalarını izler.

kültür-nedir
Ayrıca kültür, yeni kişiler ve çevrimiçi ağların hem ortak coğrafyada hem de dünya genelinde çalıştığı yeni yüzyılda hem toplum hem de kültürün tanımlarını değiştirmektedir.

Kültür Nasıl Yaygınlaşır?

Kültürü canlı ve erişilebilir kılmak için en iyi kaynaklara nasıl yatırım yapılmalıdır? Bu sorunun cevabını tüm kitler, politikacılar, akademisyenler, bilim adamları, eğitimciler, sanatçılar olarak bir araya gelerek fikirler üreterek verilmesi gerekmektedir.

Piyasa güçlerini tamamlamak için, kamu politikaları üreticiliği ve içerik oluşturulmasını teşvik eder, erişim için imkan sağlar ve sanatı, beşeri bilimler ile birleştirerek kültürel mirası destekler.

Tüm yaratıcı faaliyetler, daha önce var olmayan bir şeyin üretilmesiyle sonuçlanır. Yaratılış eylemi, önceki oluşum eylemleri dahil, daha önce başkaları tarafından getirilen değişikliklerden etkilenir. Her insan davranışında olduğu gibi, yaratıcılığın hem biyolojik hem de kültürel tarafı vardır.

Türk Kültürü

Türklerde kültür Hun İmparatorluğuna kadar dayanmaktadır. Gerek devlet işlerinde gerek halksal olarak yaygınlaşarak, günümüze kadar sürekli değişerek gelmiştir. Kültürün bu denli yaygınlaşması o tarihlerdeki sanatçı kişiliklerin ele aldığı kitaplarda, o dönemde dikilmiş yazıtlarda anlatılarak kendini korumuştur. En küçük yapı taşı olan çekirdek aileler gelecek nesillere kültürlerini yayarak devam ettirmiştir.

O dönemde Hun İmparatorluğu ve yerine gelen tüm Türk devletleri bölgede bulunan diğer devletlerle kültür alışverişi içindeydiler. O tarihlerde en çok etkilendikleri Çin kültürünü de etkilemişlerdir.

751 yılında Talas Savaşı Türk kültürü için bir dönüm noktası olmuştur. Arapların yanında yer alan Türkler zamanla Arap kültüründen etkilenmiş ve bunu kendi kültürlerine yansıtmışlardır. Talas savaşı sonrasında Türk kültürüne hem İslam hem Arap kültürleri yansımıştır. Bu kültür kaynaşmasında Türklerin yaptıkları mimari eserler, yazılmış kitaplar bu kültür yakınlaşmasının en büyük örneklerindendir.

Türk kültürü geçmişten günümüze kadar ki süreçte bir çok kültür ile kaynaşmış ve bununla beraber hem kendi kültürlerini yaymış hem de diğer kültürlerden etkilenmiştir.

Kaynakça;

http://www.kultur.gov.tr/TR-96254/kultur.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Culture

Bir önceki yazımız olan Sürrealizm (1920) başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz