Ninova Kütüphanesi – Asurbanipal’ın Kütüphanesi

Ninova Kütüphanesi, 1849'da Irak'ın Ninova şehrinde keşfedildi. Dünyanın en eski kütüphanesi olarak kabul edildi ve bu eski kütüphane binlerce kil tablet içeriyordu.
ninova kütüphanesi

Dünyanın En Eski Kütüphanesi, Ninova Kütüphanesi

Adımızı aldığımız “Ninova Kütüphanesi” diğer adı ile “Asurbanipal’ın Kitaplığı (kütüphanesi)”, geçmişten günümüze eserler bırakabilen en büyük ve en eski kütüphane olarak biliniyor. M.Ö. 7. Yüzyılda Kral Asurbanipal, değerli sayılabilecek her kitabın ve belgenin bir kopyasını istemiş ve bunun için yazıcılar tutmuştu. Yazıcıları dünyanın tüm bilgilerini bir yerde toplamak üzere çeşitli yerlere göndermişti. Asurbanipal’ın bu görevini şimdi biz devralarak dünyadaki tüm bilgileri ninovalib.com adı altında sizlere sunmayı amaç edindik.

Ninova Kütüphanesinin bir çizimi
Ninova Kütüphanesinin bir çizimi

Ninova Kütüphanesi Nerededir?

M.Ö. 625 yılında kurulan kütüphane Asur İmparatorluğunun başkenti olan Ninova şehrinde kurulmuştur. Ninova, Dicle Nehri ’nin doğusunda yer alan bir Antik Çağ şehridir. Günümüzde Irak’ta bulunan Musul’un hemen yakınındadır. Dünyanın en büyük imparatorluğu olan Asur İmparatorluğunun en son ve en büyük kralı sayılan İmparator Asurbanipal tarafından yaptırılmıştır. Kral Asurbanipal “Dünyanın Kralı” lakabıyla bilinirdi.

Ninova Kütüphanesi Nerededir
Ninova Kütüphanesi Nerededir

Ninova Kütüphanesi’nde Neler Vardı?

Asurbanipal’ın Kitaplığı dönemin dilbilgisi, bilim, din, sanat, tarih ve astronomi gibi bir çok bilgiye ulaşmamızı sağlamış olan, önemli belgelerin saklandığı bir yerdir. Ninova Kitaplığı’nın, kitaplıktan ziyade bir kütüphane olmasının en büyük etkeni tüm resmi belgeleri, anlaşmaları kopyalarıyla birlikte arşivlenmesidir. Kütüphanede bulunan tüm belgeler düzenli biçimde toplanıp listelenmiş, kategorize şekilde muhafaza edilmiştir.

Asurbanipal, değerli sayılabilecek her kitabın ve belgenin bir kopyasını istemiş ve yazıcılarına dünyanın tüm bilgilerini bir yerde toplamak üzere imparatorluğun çeşitli yerlerine göndermişti. Kütüphane kil tabletler ve parşömenlerden oluşmaktaydı. Kitaplar çoğunlukla kil tabletlere, çivi yazısıyla yazılmıştı. Arkeolojik kazılarda yaklaşık 26.000 tablet iyi korunmuş şekilde bulunmuştur. Elde edilen bulguların yaklaşık 20.000’den fazlası günümüzde British Museum‘da sergilenmektedir.

Asurbanipal’ın Kitaplığı
Asurbanipal’ın Kitaplığı

Ninova Kütüphanesi’nden günümüze ulaşmış en değerli sayılan bazı metinler Yaradılış, Gılgamış, Irra, Etana ve Anzu gibi geleneksel Mezopotamya destanlarıdır. Ayrıca el yazmalarının, bilimsel belgelerin ve Bin Bir Gece Masalları’nın  ilk örneği olan “Nippur’la Yoksul Adam” gibi bazı halk öyküleri de bu dev kütüphanede günümüze kadar korunabilmiştir. Sadece bunlarla kalmayıp dini bilgiler, dualar, atasözleri, tarihi olaylar, sanatsal belgeler, astronomik bilgiler, bitkilerin özellikleri, insan ve hayvanların davranışları, büyücülük ve ayin metinleri, Akadça, Sümerce ve farklı dillerin sözlükleri gibi çok farklı konuda bilgiye Ninova Kütüphanesi sayesinde ulaşılmıştır.

Ninova Kütüphanesi’nde Arkeolojik Kazılar

Asurbanipal’in kütüphanesi yaklaşık 2.000 yıl kadar sarayın yıkılan duvarlarının altında kaldı. Kütüphanenin kalıntıları Ninova’daki ilk arkeolojik kazıyı yapan Sir Austen Henry tarafından 1847 yılında bulunmuş. Arkeolojik kazı çalışmaları Hormuzd Rassam ile George Smith tarafından devam ettirilmiş. Daha sonra British Müzesi’nden Leonard William King devralmıştır. Yapılan bu arkeolojik kazılarda Babil ve Asur devletleri ile ilgili bir çok bilgi ortaya çıkmıştır. 1927’den itibaren Campbel Thompson tarafından kazılar devam ettirilmiştir. Iraklı arkeologlar ikinci Dünya Savaşı sonunda kazıları devralsa da, uzun sürmemiştir. Kaliforniya Üniversitesi’nden David Stronach 1981’den sonraki çalışmaları yürütmüştür.

Ninova Kütüphanesi

Kral Asurbanipal aslında hedefine kısmen ulaşmış, bizlere dünyanın en büyük hazinesini bırakmıştır. Bu hazineyi günümüz imkanlarını kullanarak sizlere sunmak ise bizim kendimize verdiğimiz bir amaç olmuştur. Unutmayın! “Bilgi paylaştıkça çoğalan bir hazinedir.”