Taygalar veya Tayga Ormanları

Tayga veya Tayga Ormanları, birçok hayvan ve bitkiye ev sahipliği yapan eşsiz bir biyomdur. Bu biyom hakkında buradan bilgi edinin.
Taygalar veya Tayga Ormanları

Tayga, Yakutça “orman” kelimesinden gelir. Taygalar, şiddetli (sert) karasal iklim görülen bölgelerde ki iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlara denir. 45°-75° kuzey enlemleri arasında yayılışı görülür. Önceden sadece iğne yapraklı ormanlara verilen bir ad olmasına rağmen günümüzde Kuzey Yarım kürede, tundranın güneyinde oluşmuş bir bitki örtüsünün adı haline gelmiştir.

Taygalar, şiddetli (sert) karasal iklim görülen bölgelerde ki iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlara denir.
Taygalar, şiddetli (sert) karasal iklim görülen bölgelerde ki iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlara denir.

Taygalar Nerede Görülür?

Dünyanın birçok ülkesinde tayga ormanları vardır, ancak bunlar en yaygın olarak kuzey Rusya ve Sibirya’dadır.

Taygalar, Kanada ve Avrasya’nın kuzeyinde geniş bir alana sahiptir. Özellikle Sibirya ve Kanada’nın kuzey kesimlerinde görülen bu ormanlar Dünya’daki ormanların dörtte birini oluşturur. Bu kesimlerde sıcaklık -40, -50 derecelere kadar düşebilmektedir. Dünyanın en soğuk iklim alanına sahiptir.

Tayga Ormanları hangi ülkede görülür?

Tayga ormanları, Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki Kanada, Rusya ve İskandinavya gibi ülkelerde bulunur. Bu ormanlar ladin, köknar ve çam gibi yaprak dökmeyen ağaçlardan oluşur. Tayga dünyanın en büyük biyomudur ve dünyanın ormanlık alanlarının beşte birinden sorumludur. Bu bölgelerde iklim tipleri, uzun kışlar ve kısa yazlar ile serin ve yağışlıdır.

Tayga Bitki Örtüsü Özellikleri

Tayga bitki örtüsündeki ağaçlar sürekli yeşil kalmakta ve sert kış koşullarında uzun süre hayatta kalabilmektedir. Bu bitki örtüsünde oldukça sert karasal iklim görülmesinden dolayı dağ alanları ormanlarla kaplıdır. Kar ve don durumları sık görülür. Yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkı fazladır.

İğne yapraklı ormanlarda bulunan ağaçlar genel olarak, uzun, düz ve dalsız bir gövdeden oluşur. Pulsu ya da iğne yapraklı ve kozalaklı ağaçlardır. İğne yapraklı ağaçlar, bu özelliklerinden dolayı odun ticaretinde önemli bir yere sahiptir. En yaygın olarak ladin, göknar, melez ve çam türleri görülür. Türkiye’nin iğne yapraklı ormanlarında ise başlıca sarı çam, kara çam ve kızıl çam gibi çam türleri ile ladin, göknar ve sedir ağaçları bulunur. Toprak sık sık don olayı ile karşı karşıya olduğu için ağaç türleri zayıf kalmıştır. Bu durumdan dolayı tarıma el verişli değildir.

Tayga Ormanlarında Bulunan Hayvan Türleri

Taygalar, kirpi, fare, ayı, çakal, köstebek, kartal gibi hayvan türleri de ev sahipliği yapar. Aynı zamanda Kuzey Kanada Boreal ormanlarında nesli tükenmekte olan Ren Geyiği, Kutup Ayısı, Kuzey Amerika Boz Ayısı gibi bir çok hayvanın yaşam alanıdır.

Taygalar bir çok hayvan türüne ev sahipliği yapar.
Taygalar bir çok hayvan türüne ev sahipliği yapar.

Tayga ve boreal ormanları hangi biyomdur?

Tayga ve boreal ormanları, serin ılıman iğne yapraklı orman olarak bilinen biyomda bulunur. Bu biyom kuzey yarımkürede bulunur ve soğuk sıcaklıklara dayanabilen iğne yapraklı ağaçlar ile karakterize edilir. Taygalar Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa’da bulunurken, boreal orman sadece Kuzey Amerika ve Avrasya’da bulunur.